1. Mi az adatvédelem

Általános

Az alábbiakban áttekintést adunk arról, mi történik a személyes információjával, amikor ellátogat a weboldalunkra. Személyes információ bármely adat, amely révén egy személy beazonosítható. Az adatvédelem alanyára vonatkozó részletes tájékoztatást ad az alábbi adatvédelmi irányelvünk.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki felel az e weboldalon történő adatgyűjtésért?

Az e weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal kezelője dolgozza fel. A kezelő elérhetőségi adatai megtalálhatók e weboldalon kötelezően kitett jognyilatkozatban.

Hogyan gyűjtjük az adatokat?

Egyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor megadja nekünk. Ezek például lehetnek a kapcsolattartási űrlapon megadott adatai.

Más adatokat automatikusan gyűjtenek az informatikai rendszereink, amikor ellátogat a weboldalunkra. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, például a böngészője és az operációs rendszere, amelyet használ, vagy, hogy mikor lépett be az oldalunkra. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amikor belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az adatokat?

Az adatok egy részét a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatokat pedig arra, hogy elemezzük, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat.

Milyen jogaim vannak az adatokkal kapcsolatban?

Mindig jogában áll, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen az Önről tárolt adatokról, azok forrásáról, továbbá, hogy kik kapják meg az adatait és mi az adatgyűjtés célja. Továbbá jogában áll, hogy kérje az adatai módosítását, zárolását, vagy törlését. Bármikor hozzánk fordulhat a jognyilatkozatban megadott címen, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal és az adatvédelemmel kapcsolatban. Természetesen panasszal is fordulhat az illetékes szabályozó szervekhez.

Elemzés és harmadik fél eszközök

Amikor e weboldalra látogat, statisztikai elemzést végezhetünk a szörfölési szokásairól. Ez elsősorban sütik és elemzés révén történik. A szörfölési szokásainak elemzése rendszerint névtelen, vagyis nem tudjuk Önt azonosítani ezekből az adatokból. Kifogást emelhet az ilyen elemzés ellen vagy megakadályozhatja, ha nem használ bizonyos eszközöket. Részletes tájékoztatást adunk erről az alábbi adatvédelmi irányelvben.

Kifogást emelhet az ilyen elemzéssel szemben. Tájékoztatjuk az alábbiakban, hogyan érvényesítheti ez ezzel kapcsolatos lehetőségeket.

2. Általános információ és kötelező információ

Adatvédelem

E weboldal kezelői nagyon komolyan veszik a személyes adatainak védelmét. A személyes adatait bizalmasan kezeljük a jogszabályban rögzített adatvédelmi rendeletek és a jelen adatvédelmi irányelvünk szerint.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adat bármely adat, amellyel Ön személyesen beazonosítható. Ez az adatvédelmi irányelv ismerteti, hogy milyen információt gyűjtünk, s hogy mire használjuk. Azt is ismerteti, ez hogyan és milyen célból történik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten továbbított adatok (pl. email kommunikáció révén) biztonsági szabálysértések tárgyává válhatnak. Az adatainak harmadik felek hozzáférésétől való tökéletes védelme nem lehetséges.

Nyilatkozat az e weboldalért felelős félről

Az e weboldalon lévő adatok feldolgozásáért felelős fél:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Németország

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
Email: josera@josera.de

A felelős fél egy természetes vagy jogi személy, aki/amely kizárólagos joggal vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (nevek, email címek stb.) feldolgozása céljairól és eszközeiről.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a további feldolgozáshoz. Egy ilyen kérést tartalmazó nem hivatalos email ehhez elegendő. A kérése beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozott adatok maradhatnak.

Panasztételi jog a szabályozó szerveknél

Ha adatvédelmi szabálysértés történt, az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes szabályozó szervekhez. Az illetékes adatvédelmi szabályozó szerv a német állam azon tartományának adatvédelmi megbízottja, ahol a vállalatunk székhelye van. Az adatvédelmi megbízottak névjegyzéke és elérhetőségi adatai e címen megtalálhatók: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Jog az adatok hordozhatóságára

Jogában áll a hozzájárulásával általunk vagy szerződéses alapon más fél révén feldolgozott adatokat automatikusan átadatni Önnek vagy harmadik félnek standard, géppel olvasható formátumban. Ha kéri az adatok közvetlen átadását más felelős fél részére, ez csak a technikailag lehetséges mértékig történik.

SSL vagy TLS kódolás

E weboldalon SSL vagy TLS kódolást alkalmazunk biztonsági okokból és a bizalmas tartalom átadásának védelmére, ilyenek például a nekünk mint a weboldal kezelőjének küldött kérései. Felismerheti a böngészője címsorában a kódolt kapcsolatot, amikor az átvált http://-ről https://-re és egy lakat ikon látható a böngészője címsorában.

Ha az SSL vagy TLS kódolás aktiválva van, a részünkre továbbított adatokat harmadik felek nem olvashatják el.

Információ, zárolás, törlés

A jogszabály szerint Önnek jogában áll, hogy bármikor díjmentes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint azok forrásáról, arról, hogy kik kapják meg azokat, valamint milyen célból történik a feldolgozásuk. Továbbá jogában áll, hogy kérje az adatok módosítását, zárolását vagy törlését. Bármikor hozzánk fordulhat a jognyilatkozatunkban megadott címen, ha további kérdései vannak a személyes adataival kapcsolatban.

A reklám emailek kifogásolása

Ezennel kifejezetten letiltjuk a weboldalon lévő jognyilatkozat követelményei szerint közzétett elérhetőségi adatok felhasználását kéretlen reklámanyagok és tájékoztatók küldésére. A weboldal kezelője fenntartja magának a jogot konkrét jogi lépések tételére, amennyiben kéretlen reklámanyag, például levélszemét érkezik.

3. Adatvédelmi megbízott

A jogszabály szerinti adatvédelmi megbízott

Kineveztük a vállalatunk adatvédelmi megbízottját.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Telefon: 09371 940 0
Email: service@foodforplanet.de

 

 

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Sütik

Egyes weboldalainkon sütiket használunk. A sütik nem ártanak a számítógépének, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik jobban felhasználóbarát jellegűvé, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a weboldalunkat. A sütik a számítógépe által tárolt és a böngészője által elmentett kis szövegfájlok.

Általában úgy nevezett „munkamenet sütiket" szoktunk használni. Ezek automatikusan törlődnek a látogatása után. Más sütik az eszköze memóriájában maradnak, amíg nem törli ki onnan azokat. Ezek a sütik teszik lehetővé a böngészője felismerését, amikor legközelebb ellátogat a weboldalunkra.

Úgy állíthatja be a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a sütik használatáról, így eseti alapon eldöntheti, elfogadja vagy elutasítja a sütit. Vagy pedig a böngészője beállítható úgy, hogy automatikusan elfogadja a sütiket bizonyos feltételek mellett, vagy mindig elutasítja a sütiket, vagy automatikusan kitörli a sütiket a böngészője bezárásakor. A sütik kikapcsolása korlátozhatja e weboldal működőképességét.

Az elektronikus kommunikációk biztosításához vagy a használni kívánt bizonyos funkciók (pl. bevásárló kocsi) működéséhez szükséges sütik az Adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének (f) pontja szerint vannak tárolva. A weboldal kezelőjének jogos érdekében áll a sütik tárolása a technikai hibáktól mentes, optimális szolgáltatás biztosítása érdekében. Ha más sütik (például a szörfölési szokásainak elemzésére használt sütik) is vannak tárolva, azokat külön kell kezelni ezen adatvédelmi irányelvben.

Szerver napló fájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjt és tárol információt, amelyet a böngészője automatikusan továbbít nekünk mint „szerver napló fájlokat". Ezek a következők:

  • A böngésző típusa és verziószáma
  • Az operációs rendszere
  • Küldő URL
  • A csatlakozó számítógép gépneve
  • A szerver kérés ideje
  • IP cím

Ezek az adatok nem kombinálhatók más forrásból származó adatokkal.

Az adatfeldolgozás alapja az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (b) pontja, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást szerződés teljesítése vagy a szerződéskötés előtti intézkedések céljából.

Kapcsolattartási űrlap

Amennyiben kérdéseket küld nekünk a kapcsolattartási űrlap révén, gyűjteni fogjuk az űrlapon megadott adatokat, beleértve a megadott elérhetőségi adatokat is, hogy megválaszolhassuk a kérdését és bármilyen későbbi kérdéseit is. Nem osztjuk meg ezt az információt mással az engedélye nélkül.

Ezért csak az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (a) pontja szerinti hozzájárulásával dolgozzuk fel a kapcsolattartási űrlapon megadott adatokat. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Egy ilyen kérést tartalmazó nem hivatalos email ehhez elegendő. A kérése beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozott adatok maradhatnak.

Megőrizzük a kapcsolattartási űrlapon megadott adatokat, amíg nem kéri azok törlését, vagy nem vonja vissza a tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy ha a tárolásuk célja többé már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). Ez a rendelkezés nem befolyásolja semmilyen kötelező jogszabályi rendelkezés betartását, különös tekintettel a kötelező adatmegőrzési időszakokra.

Adatfeldolgozás (ügyfél és szerződéses adatok)

Csak oly mértékben történik a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása, amennyire az szükséges a velünk való jogviszony (törzsadatok) megállapítására vagy módosítására. Ez az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (b) pontja szerint történik, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást szerződés teljesítése vagy a szerződéskötés előtti intézkedések céljából. Csak oly mértékben történik a weboldalunkon megadott személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása (adathasználat), amennyire az szükséges a szolgáltatásaink eléréséhez vagy azok nyújtása után a számlázáshoz.

Az összegyűjtött ügyfél adatokat törölni kell a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után. A kötelező adatmegőrzési időszakokat ez nem érinti.

5. Közösségi média

Facebook szoftvermodulok (Tetszik és Megosztom gombok)

A weboldalunk szoftvermodulokat használ a Facebook közösségi hálózat, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, elérésére. A Facebook szoftvermodulok felismerhetők a Facebook logóról vagy a weboldalunkon látható Tetszik gombról. A Facebook szoftvermodulok ismertetését lásd itt: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

A weboldalunkra látogatáskor közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szerver között a szoftvermodul révén. Ez biztosítja, hogy a Facebook információt kap a weboldalunk meglátogatásáról a gépének IP címéről. Ha rákattint a „Tetszik” gombjára, amikor belépett a Facebook fiókjába, a weboldalunk tartalmát összekapcsolhatja a saját Facebook profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy összekapcsolja a weboldalunkon tett látogatását a felhasználói fiókjával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e weboldal kezelőjeként mi nem ismerjük a Facebookra továbbított adatok tartalmát, s azt sem, hogy a Facebook hogyan használja fel ezeket az adatokat. A részletes tájékoztatásért, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelvét itt: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ha nem akarja, hogy a Facebook összekapcsolja a weboldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával, akkor kérjük, lépjen ki a Facebook fiókjából.

Twitter szoftvermodul

A Twitter szolgáltatás funkciói be vannak építve a weboldalunkba és az alkalmazásunkba. E jellemzőket a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA biztosítja. A Twitter és a „Retweet” funkció használatakor a meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak a Twitter fiókjával és ezt látják más felhasználók is. E közben adatok is továbbítódnak a Twitterre. Szeretnénk rámutatni, hogy – e weboldal szolgáltatójaként – mi nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát vagy a Twitter általi felhasználásuk módját. A Twitter adatvédelmi irányelvéről részletes tájékoztatás olvasható itt: https://twitter.com/privacy.

A Twitterrel kapcsolatos adatvédelmi preferenciái módosíthatók a fiókja beállításaiban e címen: https://twitter.com/account/settings.

Google+ szoftvermodul

A weboldalunk a Google+ funkcióit is használja. Az üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Az információ gyűjtése és közzététele: A Google +1 gomb használata lehetővé teszi az információ közzétételét az egész világon. A Google+ gombbal Ön és más felhasználók is személyre szabott tartalmat kaphatnak a Google-tól és partnereinktől. A Google tárolja a tényt, hogy Önnek van +1 tartalma és információja a megtekintett weboldalról, amikor rákattintott a +1-re. Az Ön +1 tartalma és információja megjeleníthető a profil nevével és fotójával együtt a Google szolgáltatásaiban, például a keresési eredményekben vagy a Google profiljában, vagy más helyeken az interneten lévő weblapokon és reklámokban.

A Google rögzíti az információt a +1 tevékenységeiről az Ön és mások részére nyújtott Google szolgáltatások javítása céljából. A Google + gombja használatához globálisan látható nyilvános Google profilra van szüksége, amely legalább a profilhoz választott nevet tartalmazza. Ezt a nevet használja minden Google szolgáltatás. Bizonyos esetekben ez a név helyettesíthet egy másik nevet is, amelyet korábban használt tartalom megosztására a Google fiókján keresztül. A Google profiljának azonosítása látható azon felhasználók számára, akik ismerik az email címét vagy más, Önt azonosító információt.

A gyűjtött adatok felhasználása: A fent említett felhasználási módokon túl az Ön által megadott információ az alkalmazandó Google adatvédelmi irányelvek szerint kerül felhasználásra. A Google közzétehet összefoglaló statisztikákat a felhasználók +1 tevékenységéről vagy megoszthatja azokat a felhasználókkal és az olyan partnerekkel, mint kiadók, hirdetők vagy kapcsolt weboldalak.

Pinterest szoftvermodul

A weboldalunk a Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA által üzemeltetett Pinterest közösségi háló funkcióit is tartalmazza.

Amikor a Pinterest közösségi háló szoftvermodulját tartalmazó weboldalra látogat, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szerverekkel. A szoftvermodul átviszi ezt a naplózási adatot az Egyesült Államokban lévő Pinterest szerverekre. Ez a naplózási adat tartalmazhatja az Ön IP címét, a meglátogatott weboldalak címét, amelyek szintén tartalmaznak Pinterest jellemzőket, a böngésző típusát és beállításait, a kérés keltét és időpontját, a Pinterest használatának módját és sütiket.

Az adatok Pinterest általi gyűjtése céljáról, köréről, felhasználásáról és további feldolgozásáról, valamint az adatvédelmi jogairól és lehetőségeiről részletesebb információ olvasható a Pinterest adatvédelmi nyilatkozatában: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Elemzés és reklám

Google Analytics

E weboldal felhasználja a Google Analytics webelemzési szolgáltatást. Üzemeltetője: a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgy nevezett „sütiket” használ. Ezek a számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a meglátogatott weboldal használatának elemzését. Az e weboldal használatáról szóló sütik nyújtotta információ általában továbbkerül az USA-ban lévő Google szerverre és ott van tárolva.

A Google Analytics sütik tárolása az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (f) pontja szerint történik. A weboldal kezelőjének jogos érdekében áll a felhasználói magatartás elemzése a weboldala és hirdetési tevékenysége optimalizálása céljából.

IP anonimizálás

Aktiváltuk e weboldalon az IP anonimizálási jellemzőt. Az IP címét a Google lerövidíti az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más feleiben az Egyesült Államokba való továbbítás előtt. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül elküldésre az USA-ban lévő Google szerverre és akkor ott lesz lerövidítve. A Google ezt az információt e weboldal kezelője nevében használja fel a weboldal használatának értékelésére, jelentések készítésére a weboldalon folyó tevékenységről, valamint más szolgáltatások nyújtására a weboldalon folyó tevékenység és az internet használata kapcsán a weboldal kezelője részére. A böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP cím nem lesz egyesítve a Google által kezelt semmilyen más adattal.

Böngésző szoftvermodul

Megakadályozhatja e sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával. Szeretnénk azonban rámutatni, hogy ez azt jelentheti, nem fogja tudni maradéktalanul kiaknázni e weboldal működésének minden jellemzőjét. Továbbá megakadályozhatja a weboldal használatáról szóló sütik által létrehozott adatok (beleértve az IP címét is) továbbítását a Google részére és ezen adatok feldolgozását a Google által az alábbi hivatkozás révén elérhető böngésző szoftvermodul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

Az adatgyűjtés kifogásolása

Megakadályozhatja az adatai Google Analytics révén történő gyűjtését, ha rákattint az alábbi hivatkozásra. Egy leiratkozási süti lesz beállítva, hogy megakadályozza az adatai gyűjtését e weboldalon a további látogatásai során: Disable Google Analytics.

A Google Analytics adatkezeléséről részletes tájékoztatás olvasható a Google adatvédelmi irányelvében: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kiszervezett adatfeldolgozás

Megállapodást kötöttünk a Google-lal az adataink kiszervezett feldolgozásáról és a Google Analytics használata során a német adatvédelmi szervek szigorú követelményeinek maradéktalan betartásáról.

A Google Analytics által gyűjtött demográfiai adatok

E weboldal a Google Analytics demográfiai jellemzőit alkalmazza. Ez lehetővé teszi jelentések készítését, amelyek kimutatásokat tartalmaznak a weboldalra látogatók koráról, neméről és érdeklődéséről. Ezek az adatok a Google és harmadik felek által kitett reklámok iránti érdeklődésen alapulnak. Az összegyűjtött adatok nem alkalmasak semmilyen adott természetes személy beazonosítására. Bármikor kikapcsolhatja ezt a jellemzőt a Google fiókjában a reklám beállítások átállításával vagy letilthatja az adatai Google Analytics révén való gyűjtését „Az adatgyűjtés elutasítása" c. pontban leírtak szerint.

A Google Analytics remarketing jellemzője

A weboldalunk használja a Google Analytics remarketing jellemzőjét a Google AdWords és a DoubleClick eszközfüggetlen kapacitásokkal kombinálva. A szolgáltató: a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a jellemző lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing által létrehozott reklám marketing célközönségének összekapcsolását a Google AdWords és a DoubleClick eszközfüggetlen kapacitásokkal. Ez lehetővé teszi a reklám megjelenítését az Ön személyes érdeklődése alapján, valamely korábbi eszközhasználatára és szörfölési szokásaira alapozva (pl. mobiltelefon), vagy más eszközöket is figyelembe véve (például táblagép vagy asztali számítógép).

Ha megadta a hozzájárulását, a Google e célból összekapcsolja a weben és az alkalmazás révén történő szörfölése során megismert szokásait a Google fiókjával. Így bármely eszköz, amelyet bejelent a Google fiókjában, felhasználhatja ugyanazt a személyre szabott reklámüzenetet.

E jellemző támogatása céljából a Google Analytics gyűjti a Google Analytics adatainkba ideiglenesen bekapcsolódó felhasználók Google által hitelesített azonosítóit az eszközfüggetlen reklám célközönségének meghatározása és formálása céljából.

Végleg kijelentkezhet az eszközfüggetlen remarketingből/ célközösség formálásból, ha kikapcsolja a személyre szóló reklámot a Google fiókjában; kövesse ezt a hivatkozást: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google fiókjában gyűjtött adatok csoportosítása kizárólag a hozzájárulásán alapul, amely megadható és visszavonható a Google-tól az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (a) pontja szerint. A Google fiókjában nem egyesített adatgyűjtési műveletek esetében (például, mert nincs Google fiókja vagy kifogást emelt az egyesítés ellen) az adatgyűjtés az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (f) pontja szerint történik. A weboldal kezelőjének jogos érdeke a névtelen felhasználói magatartás elemzése reklámcélokra.

Részletek és a Google Adatvédelmi irányelve: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a hírlevelünket, szükségünk van érvényes email címre, valamint olyan információra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük, Ön-e az adott email cím tulajdonosa, és hogy hozzájárul-e a hírlevél kiküldéséhez. Semmilyen további adatot nem gyűjtünk vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Az ilyen adatokat csak arra használjuk, hogy elküldjük a kért információt és nem adjuk tovább harmadik feleknek.

Ezért csak a hozzájárulásával dolgozzuk fel a részünkre a kapcsolattartási űrlapon megadott adatokat az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (a) pontja szerint. Bármikor visszavonhatja az adatai és az email címe tárolásához, valamint a hírlevél küldésére való felhasználásra adott hozzájárulását, pl. a hírlevélben lévő „leiratkozás” hivatkozás révén. A kérése beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozott adatok maradhatnak.

A hírlevélre való bejelentkezéskor megadott adatokat felhasználjuk a hírlevél terjesztésére, amíg le nem iratkozik, s ekkor az adatai törlődnek. Az egyéb célokra tárolt adatokat (pl. a tagság email címei) ez nem érinti.

CleverReach

E weboldal felhasználja a CleverReach eszközt a hírlevelek kiküldésére. A szolgáltató: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. A CleverReach a hírlevelek terjesztését szervező és elemző szolgáltatás. A hírlevelünkre való feliratkozáskor megadott adatok (pl. az email címe) Németországban a CleverReach szerverein lesznek tárolva.

A hírleveleink CleverReach révén való kiküldése lehetővé teszi számunkra a hírlevelek címzettjei magatartásának elemzését. Többek között megtudjuk, hány címzett nyitott meg hírlevelet tartalmazó emailt, és milyen gyakran kattintott az azokban lévő hivatkozásokra. A konverziós nyomkövetés révén elemezhetjük azt is, hogy egy előre meghatározott cselekvés (pl. a weboldalunkon egy termék vásárlása) a hírlevelünkben lévő hivatkozásra kattintás után történik-e. A részletekért arról, hogyan elemzi az adatokat a CleverReach, kérjük, látogasson el ide: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Az adatfeldolgozás az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (a) pontja szerint történik. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevélről való leiratkozással. A kérése beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozott adatok maradhatnak.

Ha nem szeretné, hogy a CleverReach elemezze a hírlevél használati szokásait, le kell iratkoznia a hírlevélről. E célból, minden elküldött hírlevélben megadunk egy hivatkozást. Közvetlenül a weboldalunkon is leiratkozhat a hírlevélről.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok a hírlevél terjesztésére kerülnek felhasználásra, amíg le nem mondja a feliratkozást, s akkor az említett adatok törlődnek a szervereinkről és a CleverReach szervereiről is. Az egyéb célokból tárolt adatokat (pl. a tagság email címei) ez nem érinti.

A részleteket lásd a CleverReach adatvédelmi irányelvében itt https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Kiszervezett adatszervezési szerződés teljesítése

Megállapodást kötöttünk a CleverReach-csel az adatfeldolgozás kiszervezéséről és a német adatvédelmi szervek szigorú követelményeinek maradéktalan betartásáról a CleverReach szolgáltatás igénybe vétele során.

8. Szoftvermodulok és eszközök

YouTube

A weboldalunk a Google által működtetett YouTube szoftvermodulokat használja. A lapok üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha ellátogat valamelyik oldalunkra, ahol egy YouTube szoftvermodul működik, létrejön a csatlakozás a YouTube szervereire. Így a YouTube szerver információt kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ha belépett a YouTube fiókjába, a YouTube lehetővé teszi, hogy közvetlenül összekapcsolja a böngészési szokásait a személyes profiljával. Ezt megakadályozhatja, ha kilép a YouTube fiókjából.

A YouTube arra szolgál, hogy segítse vonzóbbá tenni a weboldalunkat. Ez jogos érdekünkben áll az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (f) pontja szerint.

A felhasználói adatok kezeléséről szóló további tájékoztatást nyújt a YouTube adatvédelmi nyilatkozata itt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Webfonts

A betűtípusok egységes használata érdekében ez az oldal a Google által biztosított betűtípusokat használja. Amikor megnyit egy oldalt, a böngészője letölti a kért web betűtípusokat a saját böngészője cache tárába a szövegek és a betűtípusok megfelelő megjelenítése céljából.

Amikor lehívja a weboldalunk egy adott oldalát, amely egy közösségi média szoftvermodult tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google szerverekkel. A Google így tudomást szerez arról, hogy a mi weboldalunkat elérte az IP címéről. A Google Webfonts használata a weboldalunk egységes és vonzó megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdekünkben áll az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (f) pontja szerint.

Ha a böngészője nem támogatja a web betűtípusokat, a gépe a standard betűtípus készletet használja.

A felhasználói adatok kezeléséről szóló további tájékoztatást nyújt a https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi irányelve https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Fizetési szolgáltatók

PayPal

A weboldalunk elfogad fizetéseket a PayPal révén. A szolgáltató: a PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Ha a PayPal révén történő fizetést választja, a megadott fizetési adatai továbbításra kerülnek a PayPal részére az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (a) pontja szerint (Hozzájárulás) és az Adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) (b) pontja szerint (Feldolgozás szerződés teljesítése céljára). Bármikor úgy dönthet, hogy visszavonja a hozzájárulását a jövőbeni cselekményekre érvényes hatállyal. Ez nem érinti a korábban gyűjtött adatok feldolgozását.

 
<