Szuper prémium háziállat eledel

Németországban készült

Kiváló minőségű alapanyagok

1. Az adatvédelem áttekintése
Általános információk

Az alábbiakban egy egyszerű áttekintést olvashat arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely alkalmas az Ön személyének azonosítására. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi irányelvünk tartalmazza.
Weboldalon keresztüli adatgyűjtés.

Ki felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?
A weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető elérhetőségei megtalálhatók a weboldal szükséges jogi nyilatkozatában.

Hogyan gyűjtjük az adatokat?
Bizonyos adatok összegyűjtésére akkor kerül sor, amikor Ön megadja azokat. Ezek lehetnek például az Ön által, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

A többi adatot az informatikai rendszer automatikusan gyűjti össze, amikor Ön a weboldalunkra látogat. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, mint például a böngésző és az operációs rendszer, amelyet használ, vagy az időpont, amikor az oldalra látogatott. Ezeket az adatokat rendszer automatikusan összegyűjti, amint Ön belép a weboldalra.

Mire használjuk fel az adatokat?
Az összegyűjtött adatok egy részét a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. A többi adatot annak elemzésére használhatjuk, hogy miként használják a látogatók az oldalt.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatban?
Ön bármikor, költségek nélkül igényelhet információt az Önről tárolt adatokra, azok eredetére, azok címzettjeire, valamint gyűjtésük céljára vonatkozóan. Továbbá jogában áll az adatok javítását, letiltását vagy törlését igényelni. Ha az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései merülnek fel, akkor a jogi nyilatkozatban található címen bármikor kapcsolatba léphet velünk. Természetesen panaszt is benyújthat az illetékes szabályozó hatóságoknál.              
                                                                                                                                                                                                  Elemzések és harmadik személytől származó eszközök

Amikor ellátogat weboldalunkra, akkor statisztikai elemzés készülhet böngészési viselkedéséről. Ez elsősorban a cookie-k és az analitika használatával történik. A böngészési viselkedés elemzése általában névtelen, vagyis Önt ezen adatok alapján nem tudjuk beazonosítani. Ezeket az elemzéseket megtagadhatja vagy megakadályozhatja, ha bizonyos eszközöket nem használ. A részletes információkat az alábbi adatvédelmi irányelv tartalmazza.

Az elemzést megtagadhatja. Az alábbiakban tájékoztatást talál arra vonatkozóan, hogy miként gyakorolhatja ezzel kapcsolatos jogait. 

2. Általános információk és kötelező információk
Adatvédelem

A weboldal üzemeltetőiként nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a hatályban lévő adatvédelmi rendeletnek és a jelen adatvédelmi irányelvnek megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, akkor különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. Minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely alkalmas az Ön személyének azonosítására. Ebben az adatvédelmi irányelvben kifejtjük, hogy milyen adatokat gyűjtünk össze, és hogy mire használjuk fel őket. Arra is kitérünk, hogy erre hogyan és milyen célból kerül sor.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten (pl. e-mailen) keresztül továbbított adatok biztonsági veszélynek lehetnek kitéve. Adatainak harmadik személyekkel szembeni teljes mértékű védelme nem garantálható.
A weboldalért felelős félre vonatkozó megjegyzés

Ezen a honlapon az adatok feldolgozásáért a következő felel:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-mail: josera@josera.de

A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljáról és módjáról.
Az adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása

Az adatfeldolgozás számos műveletére kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával van lehetőség. A jövőre nézve Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elég egy informális e-mailt küldenie. Az Ön által küldött kérelem beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozásra kerülhetnek.
Az adatok különleges esetekben történő gyűjtésére, valamint a közvetlen hirdetésekre vonatkozó kifogásolási jog (adatvédelmi törvény, 21. cikk)

Ha az adatok feldolgozására az adatvédelmi törvény 6. cikk, 1 bekezdés, e) pontja szerint kerül sor, akkor Önnek bármikor kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását, bármilyen, az Ön adott helyzetéből eredő oknál fogva; ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az egyes adatfeldolgozási módok alapjául szolgáló konkrét jogalapokat a jelen adatvédelmi irányelv tartalmazza. Amennyiben Ön kifogást emel, úgy nem folytatjuk az e kifogás hatálya alá tartozó személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adott adatok feldolgozására olyan kényszerítő és törvényes okok szolgálnak, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha ezeket az adatokat fel kell dolgozni jogi követelések alátámasztása, gyakorlása vagy az azokkal szembeni védelem érdekében (az adatvédelmi rendelet 21. cikkének 1. bekezdése szerinti kifogásolás)

Ha személyes adatait közvetlen reklámozás céljából dolgozzák fel, akkor Önnek jogában áll bármikor kifogásolni az Önhöz kapcsolódó bármilyen személyes adat ilyen természetű reklámozáshoz történő felhasználását; ez vonatkozik a profilozásra is, feltéve, hogy az ilyen jellegű közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha Ön ez ellen kifogást emel, akkor személyes adatait a továbbiakban közvetlen reklámozás céljából nem használjuk fel (az adatvédelmi rendelet 21. cikkének 2. bekezdése szerinti kifogásolás).
Panasztétel joga a szabályozó hatóságoknál

Amennyiben az adatvédelmi törvényt megsértették, az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes szabályozó hatóságoknál. Az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos ügyek esetében az abban a német államban működő adatvédelmi tisztviselő minősül hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságnak, amelyben vállalatunk székhelye található. Az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetőségei az alábbi oldalon található: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll igényelni, hogy az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés teljesítése részeként feldolgozott adatokat Ön vagy harmadik fél standard, gép által olvasható formátumban automatikusan kézhez kapja. Ha Ön az adatoknak egy másik felelős fél számára történő közvetlen átvitelét kérelmezi, akkor arra kizárólag a technikailag megvalósítható mértékben kerül sor.
SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból, valamint a továbbított bizalmas tartalom (pl. az Ön által nekünk mint a weboldal üzemeltetőjének küldött megkeresései) védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A böngészőben a titkosított tartalmat jelzi, ha a címsor elején található „http://” jelzés „https://”-re vált és egy lakat ikon jelenik meg a böngésző címsorában.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás aktiválva van, akkor a nekünk küldött adatokat harmadik fél nem olvashatja el.
Információ, letiltás, törlés

A törvény által előírtak szerint Önnek jogában áll bármikor, költségek nélkül tájékoztatást kapni az Önről tárolt személyes adatokra, azok eredetére, címzettjére, valamint feldolgozásuk céljára vonatkozóan. Továbbá kérheti az adatok javítását, letiltását vagy törlését. Ha a személyes adatokkal kapcsolatban további kérdései merülnek fel, akkor bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi nyilatkozatban megadott címen.
A promóciós e-mailek kifogásolása

Ezennel kifejezetten megtiltjuk, hogy a kötelező jogi nyilatkozatban található elérhetőséget olyan promóciós vagy tájékoztató anyagok küldésére használják, amelyeket nem igényeltünk kifejezetten. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy konkrét jogi lépéseket tegyen, amennyiben nem kívánt reklámanyagot, például levélszemetet kap. 

3. Adatvédelmi tiszt
A következő külső szolgáltatókat neveztük ki cégünk adatvédelmi tisztviselőinek:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Az Ön joga, mint adatalany

Mindenekelőtt szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, hogy tájékoztassam Önöket adatalany jogairól. Ezeket a jogokat az EU GDPR 15–22. Cikke egységesíti. Ebbe beletartozik:

A tájékoztatáshoz való jog (EU-DS-GVO 15. cikk),
A törlés joga (EU – GDPR 17. cikk),
Javításhoz való jog (EU – GDPR 16. cikk),
Az adatok hordozhatóságához való jog (az EU GDPR 20. cikke),
Az adatkezelés korlátozásának joga (EU-DS-GVO 18. cikk),
Az adatkezelés elleni tiltakozás joga (az EU GDPR 21. cikke).

E jogok gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha bármilyen kérdése van a cégünk adatfeldolgozásáról. Arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

4. Weboldalon keresztüli adatgyűjtés.
Cookie-k

Néhány weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k segítenek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni weboldalunkat. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek a számítógépen tárolódnak, és amelyeket a böngésző ment el.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett "munkamenet cookie”. A látogatás után automatikusan törlődnek. Más cookie-k a készülék memóriájában maradnak, amíg nem törlik őket. Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a weboldal felismerje a böngészőt a következő látogatáskor.

Böngészőjében beállíthatja, hogy az tájékoztassa Önt arról, ha cookie-kat alkalmaznak az adott oldalon, így Ön esetenként eldöntheti, hogy elfogadja-e vagy visszautasítja a cookie-kat. Alternatív megoldásként konfigurálhatja böngészőjét úgy, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, hogy mindig utasítsa vissza a cookie-kat, illetve, hogy automatikusan törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. Ha letiltja a cookie-kat, az korlátozhatja a weboldal elérhető funkcióit.

Az elektronikus kommunikáció engedélyezéséhez vagy a használni kívánt funkciók (például a bevásárlókosár) biztosításához szükséges cookie-kat az adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés, f) pontjának megfelelően tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához a technikai hibáktól mentes, optimalizált szolgáltatások biztosítása érdekében. Ha más (például a böngészési viselkedés elemzéséhez használt) cookie-kat is tárolunk, akkor azokat külön kezeljük a jelen adatvédelmi irányelvben.
Kiszolgáló-naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja azokat az információkat, amelyeket a böngésző „kiszolgáló-naplófájlok” formájában automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

    A böngésző típusa és verziója
    A használt operációs rendszer
    Továbbító URL
    A hozzáféréshez használt számítógép gazdagépének neve
    A kiszolgálókérésé ideje
    IP-cím

Ezeket az adatokat nem más forrásokból származó adatokkal nem kombináljuk.

Az adatfeldolgozás alapjául az adatvédelmi rendelet 6 cikk 1) bekezdésének b) pontja szolgál, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását, ha arra egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőző intézkedésekhez van szükség.
Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérdést küld be hozzánk, akkor a beírt adatokat, beleértve az Ön által megadott elérhetőségeket, a kérdésére, valamint a további kérdéseire adott válaszokat, összegyűjtjük. Ezeket az adatokat az Ön engedélye nélkül nem osztjuk meg.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait tehát kizárólag az Ön engedélyével, az adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1) a) pontjának megfelelően dolgozzuk fel. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális e-mailt küldenie. Az Ön által küldött kérelem beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozásra kerülhetnek.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön azok törlését nem kéri, vissza nem vonja a tárolásukra adott hozzájárulását, vagy ha tárolásuk célja érvényét veszti (pl. kérelmének teljesítése után). Ez a rendelkezés a jogszabályi rendelkezések, különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezések előírásait nem érinti.
Adatok feldolgozása (ügyféladatok és szerződéses adatok)

Személyes adatait kizárólag addig gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel, amíg azokra a velünk való jogviszony létrehozása vagy módosítása érdekében szükség van (törzsadatok). Ennek alapjául az adatvédelmi rendelet 6 cikk 1) bekezdésének b) pontja szolgál, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását, ha arra egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőző intézkedésekhez van szükség. Személyes adatait kizárólag olyan mértékben gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel, amikor felkeresi weboldalunkat (felhasználásra vonatkozó adatok), amilyen mértékben arra szükség van a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításához, illetve azok kiszámlázásához.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megbízás befejezése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után töröljük. A jogi megőrzési idő nem változik.

A személyes adatokat kizárólag az ERBACHER vállalatcsoporton* belül továbbítjuk, illetve harmadik félnek kizárólag akkor, ha az a szerződés teljesítésének részeként elengedhetetlen, például az áruk kiszállításával megbízott vállalat vagy a kifizetések kezelésére kijelölt hitelintézet számára.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 

5. Közösségi média
Facebook beépülő moduljai („Kedvelem” és „Megosztás” gombok)

Weboldalunkon megtalálhatóak a Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) közösségi oldal beépülő moduljai. A Facebook beépülő moduljait a Facebook logója, illetve a „Kedvelem” gomb jelzi. A Facebook beépülő moduljainak áttekintése a következő oldalon található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor ellátogat weboldalunkra, akkor a beépülő modulon keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook kiszolgálója között. Ennek segítségével a Facebook információt kap arra vonatkozóan, hogy Ön az adott IP-címről ellátogatott weboldalunkra. Ha Ön be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a Facebook „Kedvelem” gombra kattintva oldalunk tartalmát a Facebook-profiljához kötheti. Ennek segítségével a Facebook az Ön felhasználói fiókjához tudja társítani az oldalunkon tett látogatását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal üzemeltetőjeként nem ismerjük a Facebooknak továbbított adatok tartalmát, illetve azt, hogy a Facebook hogyan használja fel ezeket az adatokat. További információért tekintse meg a Facebook adatvédelmi irányelvét a következő címen: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához, akkor kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.
A Twitter beépülő moduljai

A Twitter szolgáltatás funkcióit integráltuk weboldalunkba és alkalmazásunkba. Ezeket a szolgáltatásokat a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) biztosítja. Amikor Ön a Twitter „Tovacsiripel” funkcióját használja, akkor kapcsolat jön létre az Ön által meglátogatott oldalak és Twitter-fiókja között, amelyről a többi felhasználó is értesül. Ennek során az adatok átkerülnek a Twitterhez is. Szeretnénk kiemelni, hogy ezen oldalak szolgáltatójaként nem rendelkezünk ismeretekkel az átküldött adatok tartalmára, valamint arra vonatkozóan, hogy a Twitter azokat miként használja fel. A Twitter adatvédelmi politikájával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: https://twitter.com/privacy.

A Twitterre vonatkozó adatvédelmi beállításait a https://twitter.com/account/settings oldalon módosíthatja fiókja beállításaiban.

A Google+ beépülő moduljai

Oldalaink használják a Google+ funkcióit. Ezek üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Az információk gyűjtése és közzététele: A Google +1 gomb segítségével világszerte közzéteheti az információkat. A Google+ gomb használatával Ön és más felhasználók egyéni tartalmat kaphatnak a Google-től és partnereinktől. A Google megőrzi azt a tényt, hogy Ön egy adott tartalomnál rákattintott a Google +1 gombra, illetve azt, hogy melyik oldalon tartózkodott, amikor rákattintott a gombra. Az Öntől származó „+1” megjelenhet a profilnevével és a Google-szolgáltatásokban használt fényképével együtt, pl. a keresési eredmények között a Google-profilján, illetve egyéb oldalakon és hirdetésekben az interneten.

A Google annak érdekében rögzíti az Ön „+1 tevékenységét”, hogy javítani tudja az Önnek és másoknak biztosított Google-szolgáltatások minőségét. Ahhoz, hogy használni tudja a Google + gombot, rendelkeznie kell egy globálisan látható, nyilvános Google-profillal, amelyen legalább a profilnevet meg kell adni. A Google-szolgáltatások ezt a nevet használják. Bizonyos esetekben ez a név jelenhet meg egy másik név helyett, amely használatával Ön tartalmat osztott meg a Google-fiókjában. Az Ön Google-profiljának azonosítója megjelenhet azon felhasználók számára, akik ismerik az e-mail címét vagy az Ön azonosítására alkalmas egyéb információkat.

Az összegyűjtött anyagok felhasználása: A fent említett felhasználási módokon kívül az Ön által megadott információkat a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvének megfelelően használják fel. A Google közzétehet a felhasználók „+1 tevékenységére” vonatkozóan összefoglaló statisztikákat, vagy megoszthatja azokat a felhasználóival és a partnereivel, például kiadókkal, hirdetőkkel vagy partner webhelyeivel.
A Pinterest beépülő moduljai

Weboldalunkon megtalálhatók a Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) által üzemeltetett Pinterest közösségi oldal funkciói.

Amikor Ön ellátogat egy olyan oldalra, amelyen megtalálható a Pinterest beépülő modulja, akkor böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Pinterest kiszolgálóival. A beépülő modul továbbítja ezeket a naplóadatokat a Pinterest Egyesült Államokban található kiszolgálói számára. A naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, a Pinterest funkcióit tartalmazó, meglátogatott weboldalak címét, a böngésző típusát és beállításait, a lekérdezés dátumát és időpontját, a Pinterest használatának módját, illetve a cookie-kat.

További információ arra vonatkozóan, hogy a Pinterest milyen célból és milyen terjedelemben használja fel az adatokat, valamint hogy miként dolgozza fel azokat, valamint az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és választási lehetőségeire vonatkozóan a Pinterest adatvédelmi irányelveiben található: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

6. Elemzések és hirdetés
Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatását használja. Ezek üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" használ. Ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által, a weboldal használatával kapcsolatos információk általában a Google Egyesült Államokban található kiszolgálójára kerülnek, és ott tárolódnak.

A Google Analytics-cookie-kat az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1) bekezdésnek f) pontja értelmében tároljuk. A felhasználói viselkedés elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása céljából a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke.

IP-anonimizálás
A weboldalon IP-anonimizálási funkciót aktiváltunk. Az Európai Unióban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb résztvevőinek területén a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítaná. A teljes IP-cím kizárólag különleges esetekben kerül az Egyesült Államokban lévő kiszolgálóra, hogy aztán ott rövidítsék le. A Google a weboldal üzemeltetőjének nevében arra használja fel ezt az információt, hogy kiértékelje ahogyan Ön a weboldalt használja, hogy jelentéseket készítsen a weboldal aktivitására vonatkozóan, valamint, hogy a weboldal üzemeltetője számára további információkat biztosítson a weboldal aktivitására, illetve az internethasználatra vonatkozóan. A böngésző által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet nem egyesítik a Google által tárolt egyéb adatokkal.

Böngészőbővítmények
A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával megakadályozhatja ezeknek a cookie-knak a tárolását. Ugyanakkor szeretnénk kiemelni, hogy ezzel nem fogja tudni kihasználni a weboldal teljes funkcionalitását. Azt, hogy a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címét) továbbítsuk a Google számára, valamint hogy a Google ezeket az adatokat feldolgozza, megakadályozatja, ha telepíti az alábbi címen elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Az adatgyűjtés kifogásolása
Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Ekkor egy elutasító cookie-t állítunk be, amely megakadályozza, hogy a jövőben az oldalra tett látogatásai alkalmával adatokat gyűjtsünk Önről. A Google Analytics letiltása.

További információ arra vonatkozóan, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat, a Google adatvédelmi irányelvében található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kiszervezett adatfeldolgozás
Megállapodást kötöttünk a Google-lal az adatfeldolgozás kiszervezésével kapcsolatban, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

A Google Analytics által gyűjtött demográfiai adatok
Ez a weboldal alkalmazza a Google Analytics demográfiai funkcióit. Ezek segítségével a weboldal látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó állításokat tartalmazó jelentéseket lehet létrehozni. Ezek az adatok a Goolge-től származó érdeklődésen alapuló hirdetésekből, valamint harmadik féltől származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az összegyűjtött adatokat semmilyen konkrét személlyel nem lehet összekötni. Ezt a funkciót bármikor letilthatja, ha Google-fiókjában módosítja a hirdetési beállításokat, illetve „Az adatgyűjtés visszautasítása” című részben leírtaknak megfelelően megtilthatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről.

6. Google Analytics Remarketing

Weboldalaink a Google Analytics Remarketing funkcióit használják a Google AdWords és a DoubleClick többeszközös képességeivel kombinálva. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosítja.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott promóciós marketing célközönségeit összekapcsolják a Google AdWords és a Google DoubleClick a többeszközös képességeivel. Ennek segítségével az Ön személyes érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jeleníthetünk meg, amelyet egy adott eszközön (pl. mobiltelefon) vagy egy attól eltérő egyéb eszközön (pl. táblagép vagy számítógép) történő korábbi felhasználása, valamint az azokon korábban meglátogatott weboldalak alapján határozunk meg.

Miután Ön hozzájárulását adta, a Google ebből a célból összeköti a webes és az alkalmazáson belüli böngészőelőzményeit a Google-fiókjával. Így minden eszközön, amely bejelentkezik az Ön Google-fiókjába, ugyanazok a személyre szabott promóciós üzenetek jelenhetnek meg.

Ennek a funkciónak a támogatása érdekében a Google Analytics a Google által hitelesített azonosítókat gyűjt, amelyeket ideiglenesen a Google Analytics adatainkhoz köt annak érdekében, hogy célközönséget határozzon meg és hozzon létre a többeszközös hirdetési promóció számára.

A többeszközös remarketing/célzás funkciót végleg letilthatja, ha kikapcsolja a személyre szabott hirdetéseket a Google-fiókjában; ehhez kattintson az alábbi hivatkozásra: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google-fiókjára vonatkozóan összegyűjtött adatok összesítése kizárólag az Ön beleegyezésén alapul, amelyet az adatvédelmi törvény 6. cikk, 1) pont, a) bekezdésének értelmében bármikor visszavonhat. A Google-fiókjával nem összeolvasztott adatgyűjtési műveletek esetén (például mert Ön nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy kifogást emelt az összeolvasztással kapcsolatban), az adatgyűjtésre az adatvédelmi törvény 6. cikk, 1) bekezdés, f) pontja alapján kerül sor. A felhasználói viselkedés promóciós célokból történő anonim kielemzése a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke.

A Google adatvédelmi irányelvére vonatkozóan további információ az alább címen érhető el: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

7. Hírlevél
Hírlevélre vonatkozó adatok

Ha szeretne tőlünk hírlevelet kapni, akkor meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint olyan információkat kell biztosítania, amellyel igazolhatjuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, valamint hogy Ön hozzájárul a hírlevelek fogadásához. További adatokat nem, vagy kizárólag önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy elküldjük Önnek a kért adatokat, és harmadik feleknek nem adjuk ki őket.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait tehát kizárólag az adatvédelmi törvény 6. cikk 1) bekezdés a) pontjának megfelelően dolgozzuk fel. Adatainak és e-mail címének tárolására, valamint azok hírlevél küldésére történő felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja pl. a hírlevélben található „leiratkozás” hivatkozáson keresztül. Az Ön által küldött kérelem beérkezése előtt feldolgozott adatok még jogszerűen feldolgozásra kerülhetnek.

A hírlevélre való regisztráláskor megadott adatokat a hírlevél kiküldésére használjuk fel, amíg Ön a feliratkozást nem törli, amely időpontban az adatokat töröljük. Ez az egyéb célokból tárolt adatokat (pl. a tagok területre való belépésre szolgáló e-mail címeket) nem érinti. 

8. Beépített modulok és eszközök
YouTube

Webhelyünk használja a Google által üzemeltetett YouTube-ról származó beépített modulokat és eszközöket. Ezeket az oldalakat a YouTube LLC (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) üzemelteti.

Ha Ön ellátogat egyik weboldalunkra, amelyen a YouTube beépített modulja található, akkor közvetlen kapcsolat jön létre a YouTube kiszolgálóival. Ennek során a YouTube kiszolgálója értesítést kap arról, hogy Ön mely oldalakra látogatott el.

Ha Ön be van jelentkezve YouTube-fiókjába, akkor a YouTube lehetőséget biztosít arra, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kösse. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube segítségével vonzóbbá tesszük weboldalunkat. Ez az adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1) bekezdés, f) pontjának értelmében indokolt érdeknek minősül.

További információ arra vonatkozóan, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat a Youtube adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google webes betűtípusok

A betűtípusok egységes megjelenítéséhez ez az oldal a Google által biztosított webes betűtípusokat használja. Amikor Ön megnyit egy oldalt, akkor a böngésző a szövegek és a betűtípusok helyes megjelenítése érdekében betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába.

Ha egy olyan oldalt keres fel a weboldalunkon, amelyen közösségi oldalak beépülő modulja található, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google kiszolgálójával. Ennek eredményeként a Google értesül arról, hogy a weboldalhoz hozzáfértek az Ön IP-címéről. A Google webes betűtípusokat weboldalunk egységes és vonzó megjelenése érdekében használjuk. Ez az adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1) bekezdés, f) pontjának értelmében indokolt érdeknek minősül.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor számítógépe egy szabványos betűtípust fog használni.

További információ a felhasználói adatok kezelésére vonatkozóan a https://developers.google.com/fonts/faq címen, valamint a Google adatvédelmi irányelvében található: https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Pénzforgalmi szolgáltatók